متال, هارد راک, هوی متال

گروه Judas Priest(سبک هوی متال و متال و هارد راک )

جوداس پریست (به انگلیسی: Judas Priest) گروه نامدار و بسيار تاثيرگذار هوی متال انگلیسی است که در سال ۱۹۶۹ در بیرمنگام بنیان گذاشته شد.هوی متال و متال و هوی متال و راک و متال و هوی متال و متال و هوی متالو هارد راک

">