هوی متال

گروه Probot

‘گروه هوی متال probotکه توسط خواننده مطرح هوی متال لمی کیلمنستر و درامر گروه نیروانا تشکیل شد یکی از زیباترین آهنگهای این سبک را به معرض نمایش گذاشت که نواختن درام توسط دیو گورل و باعث جذاب شدن این کلیپ شده.در ضمن توجه شما را به نواختن گیتار بیس توسط لمی جلب میکنم که بهترین نوازنده گیتار بیس در

">