هوی متال

گروه Manowar

این آهنگ آهنگیه که زندگیه متالیه منو یک جورایی تغییر داد.ریفهای این آهنگ و تیپ خواننده همه دست به دست هم میده تا یکی از فو فق العاده ترین کلیپه متالی رو که تصورش کنید رو به تصویر میکشه.

فضا سازیه کارگردان هم زیبایی کار رو افزایش داده.

">