هارد راک

گروه Damn Yankees

ین آهنک یکی از آهنگهاییه که مرز بین راک و هارد راک رو به وضوح نشون میده.ابتدای آهنگ فکر میکنید که دارید آهنگ راک گوش میکنید اما بعد میبینید که با چه ظرافتی آهنگ تبدیل به هارد راک میشه

">