راک, هارد راک

گروه (یوفو)UFO

یوفو نام گروه هارد راک و هوی متال انگلیسی است که در ۱۹۶۹ در لندن انگلستان شکل گرفت. یوفو گروهی است که دوران فعالیتش از انتقال بین سه سبک هارد راک، هوی متال و موج نو هوی متال انگلیسی شکل گرفته‌است. موسیقی یوفو در دههٔ ۸۰ میلادی بر روی موسیقی بسیاری گروه‌ها تاثیر گذاشته‌است از جمله می‌توان به استیو هریس از آیرن میدن، کرک همت از متالیکا و دیو ماستین از مگادث اشاره کرد.

در رده بندی ۱۰۰ گروه برتر هارد راک VH۱، نام یوفو در رده ۸۴ قرار گرفته‌اس

">