هوی متال

گروه هارد راک آمریکایی

اینم یک آهنگ  ناز برای  عاشقان گیتار برقی مخصوصا عاشقان گیتار سولو.

البته مطمئن هستم که تو ایران خیلی کم هستند. اما امیدواریم که گوش کنید و لذت ببرید.

واقعا سبک هارد راک و هوی متال و اسپید متال یک چیزه دیگه است

About shahram

No information is provided by the author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>