بلک متال, متال

گروه سبک بلک متال Immortal

گروه بلک متال نروژی Immortal در سال 1990 توسط Olve Eikemo(وکال,گیتار و باس)ملقب به Abbath و Demonaz(گیتار)تشکیل شد.Armagedda(درام)و Jorn(گیتار)دیگر اعضای گروه را تشکیل می دادند.

">