متال

گروه آنیهیلتور (Annihilator) سبک متال

گروه آنیهیلتور (Annihilator) یک گروه ترش متال کانادایی است. آنها کار خود را با آلبوم Alice in Hell آغاز کردند که مورد توجه منتقدین گرفت.
پیشینه
آنیهیلیتور در سال ۱۹۸۴ به وسیلهٔ جف واترز و در شهر اتاوا کانادا تشکیل شد. او به همراه خواننده‌ای به نام John Bates آهنگ Annihilator را ساخت و ضبط کرد (این اهنگ بااهنک هم نام دیگری که در البوم King of the Kill ظاهر شد تفاوت داشت). این آهنگ در سال ۲۰۰۵ در ویرایش ویژهٔ البوم Schizo Deluxe ظاهر شد.

">