هوی متال

فینالیست گیتار ایدول سال 2009

فینالیست گیتار ایدول سال 2009ب رای علاقه مندای گیتار solo ببینید و لذت ببرید.
واقعا که خدا در وجود بعضیها چه گوهر ارزشمندی میزاره که آدم رو به تعجب وا میداره.
زدن گیتار به این سبک واقعا کمیابه امیدوارم لذت ببرید.

">