بلوز

سولو از نوع سبک جیمی هندریکس

این نوازنده گیتار الکتریک که یکی از 20 گیتار زن اول دنیاست و صاحب سبک در نواختن سو لوهای خیره کننده.امروز یک آهنگ ازش براتون میزارم که بر میگرده به 30 ساله پیش لذت ببرید

">