هوی متال

در کودکی بیاموزید(نواختن گیتار سو لو solo)

این هم آهنگ زیبای گیتار سولو برای مغز هایی که این نوع آهنگ رو درک میکنه و رابطه با هاش برقرار میکنه .

سایت متال باز  تنها آهنگهایی رو میزاره که پر از گیتار سولو باشن در غیر اینصورت اون آهنگ آهنگ نیست و به دردر سطل آشغال میخوره.

فقط گیتارالکتریک و سولو و تک نوازی .

About shahram

No information is provided by the author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>