سفارش آهنگ

به قسمت سفارش آهنگ خوش آمدید.

در این قسمت شما می توانید اسم گروه مورد نظر خود را برای ما ارسال کنید در اسرع وقت به درخواست شما پاسخ داده میشود.اما برای اینکه به درخواست شما پاسخ داده شود حتما باید در این قسمت که قسمت سفارش که در منوی صفحه موجود میبا شد درخواست خود را اعلام کنید و باید حداقل یک بار در مورد گروههای موجود نظر خود را بیان کرده باشید یا نقد کرده باشید.

">