بلوز, راک

ببینید چطور گیتار میزنه تک شاخ غرش گیتار الکتریک دنیا ,در اینجاست بالای سکوها

واقعا هیچ چیز در مورد این کلیپ نمیشه گفت چون آخر نواختن و چلاندن گیتار و احساس رو در خودش داره تو عمرم ندیدم کسی این طوری با احساس گیتار بزنه خودتون ببینید واقعا نوبل نواختن و غرش رو باید به این دوتا بابای بالای سکوها داد

">